Luonto soi osa 10 - Kurkien mailla

Tuotenro: KSUCD207
24 raitaa, kesto 75'51", 69 lajia
https://soundcloud.com/kultasointu/luonto-soi-osa-10-kurkien

Buy from Bandcamp

Luonto on auttanut minua ymmärtämään itseäni.
Luonto on rohkaissut minua tarkastelemaan sisimpäni pimeitä nurkkia.
Luonto on saanut ajatukseni kukkimaan ja tehnyt mieleni raikkaaksi.
Luonto on auttanut minua ymmärtämään, kuinka pieni olen.
Luonto kuin vesipisara korren päässä.
Luonto kuin kurjen huuto.
Luonto kuin maailmankaikkeus.
Kuinka luotu? Kuinka valmistettu?

Ajatus tämän teoksen julkaisemisesta syntyi syksyllä 2001 ollessani äänittämässä muutolle valmistautuvia kurkia syrjäisellä suoalueella. Oli ollut tyyni ja kylmä yö ja aamulla ennen sarastusta suoaukea oli vahvan sumun verhoama. Idässä vaaleneva taivaanranta kieli lähestyvästä sarastuksesta. Odottava, hiljainen, tyyni rauha lepäsi tienoon yllä. Yht´äkkiä, odottamatta kiiri kurjen kutsuhuuto suoaukealla. Hetken kuluttua vastaushuuto kajahti suon toiselta laidalta. Kurjet olivat kokoontuneet suolle muuttomatkaa varten.

Tämä julkaisu sisältää näytteitä ja äänimaisemia suo- ja kosteikkoympäristöistä. Vuosien mittaan kertyneestä materiaalista olen seulonut tälle levylle parhaat näytteet. Levy sisältää tallenteita pohjoisen aapa- ja rimpisoilta, reheviltä lintujärviltä ja merenlahdilta. Näillä syrjäisillä ja rauhallisilla kurkien mailla voi kuulla monia erittäin eksoottisia ja omaperäisiä lintujen ääniä, kuten jänkäkurppaa ja pikkukuovia.

Kiitollisena muistan teitä kaikkia, jotka olette monin tavoin auttaneet tämän julkaisun toteuttamisessa. Erityisen lämmin kiitos vaimolleni Maaritille tuesta.

Kuopiossa 4.9.2007
Lauri Hallikainen
Äänittäjä / tuottaja

Raitojen kuvaukset ja taustalajit

01 NIITTYKIRVINEN JA KURKI 08.06.2006 klo 03.50 Pelkosenniemi, Kokonaapa. Kevätaamu aapasuon sydämessä. Laajojen erämaiden ympäröimä avoin suo on kokonaisuudessaan tärkeä elinympäristö monille eläimille. Vaikeakulkuinen suo tarjoaa turvallisen pesäpaikan mm. niittykirviselle ja kurjelle. Äänitteellä kuuluu laiduntavan porotokan kellojen ääniä. Jänkäkurppa, käki, teeri, pajulintu, urpiainen, taivaanvuohi, laulujoutsen, punakylkirastas, kapustarinta.

02 MAISEMA #1 26.05.2007 klo 02.00 Savukoski, Sarvilampi. Lapin valoisien kevätöiden hetkiä soistuneen erämaalammen rannalla. Tukkasotkat ovat saapuneet lammelle, joka on juuri vapautunut jääpeitteestä. Lintujen soidin on täydessä vireessä. Siipien havina soi maisemassa. Tukkasotka, käki, punakylkirastas, liro, talitiainen, pajulintu, teeri.

03 SAMMAKKO 26.05.2007 klo 01.30 Savukoski, Iisakkijärvi. Kevätyö pienen erämaajärven rannalla. Järven soistunut ranta tarjoaa lintujen lisäksi myös sammakoille oivallisen lisääntymisympäristön. Käki, taivaanvuohi, pajusirkku, punakylkirastas, laulujoutsen, telkkä.

04 KELTAVÄSTÄRÄKKI JA PIKKUKUOVI 27.06.2003 klo 04.00 Salla, Nuolusoiva. Keltavästäräkkiyhdyskunta on asettunut pesimään suoaukean laitaan. Suolta kantautuvat pikkukuovin ja kapustarinnan äänet kielivät alueen pohjoisesta sijainnista. Kapustarinta, pajulintu, punakuiri, punakylkirastas, käki.

05 MUSTAPYRSTÖKUIRI 22.04.2000 klo 05.30 Kuopio, Kaislastenlahti. Varhainen kevätaamu jokisuvannossa kaislikkoisen järvenlahden rannalla. Tulvavesi on noussut rannan hylätylle pellolle. Muuttava mustapyrstökuiri on pysähtynyt levähtämään ja ruokailemaan tulva-alueelle. Töyhtöhyyppä, kurki, kuovi, tavi, peippo, varis, räkättirastas, teeri.

06 HEINÄTAVI / MAISEMA 12.05.2005 klo 06.20 Viro, Matsalu. Heinätavikoiraan soidinääni on yksi kaikkein erikoisimmista luonnonäänistä. Tämä vaikeasti kuvailtava ääni on melko hiljainen ja hukkuu helposti muiden äänien peittoon. Tallenteella heinätavin soidinäänet kuuluvat osana aamun lintukonserttia. Pajulintu, peippo, valkoposkihanhi, käki, pensaskerttu.

07 TYLLI JA LAPINSIRRI 03.06.2006 klo 03.55 Sodankylä, Lokka. Kuiva kangasmaa laskeutuu loivasti vaihtuen kauempana laajasti soistuneeseen ranta-alueeseen. Tältä laajalta ja lampareiselta rannalta on mm. lapinsirriyhdyskunta löytänyt pesimäpiirinsä. Käki, pajulintu, järripeippo, harmaalokki, urpiainen, västäräkki, rantasipi, lapintiira, taivaanvuohi.

08 PIKKUHUITTI 02.06.2003 klo 01.45 Parikkala, Siikalahti. Lintukosteikoiden laajoissa kaislikoissa voi hyvällä onnella kuulla harvinaisen pikkuhuitin laulua. Äänitteellä kuuluva naaraslintu on hakeutunut paikkaan, joka on yksi Suomen tärkeimmistä lintukosteikoista. Ruokokerttunen, naurulokki, satakieli, pikkulokki.

09 VALKOVIKLO JA RIEKKO 26.04.2002 klo 03.45 Rautalampi, Rastunsuo. Huhtikuun lopulla on lintujen kevätmuutto kiihkeimmillään. Suoaukean keskellä sijaitseva matala lintujärvi on monille muuttaville linnuille tärkeä levähdyspaikka. Jääpeitteestä vapautunut järvi on tulvillaan lintujen elämää. Viitasammakko, taivaanvuohi, telkkä, sammakko, jänkäkurppa, tavi, metsäviklo, haapana, punakylkirastas, sinisorsa, metsähanhi, silkkiuikku, kurki, laulujoutsen.

10 PUNAKUIRI 26.06.2003 klo 04.45 Salla, Nuolusoiva. Pohjoisen puuttomilta tuntureilta voi löytyä kosteikkoalueita. Näiltä avarilta ylänkösuoalueilta voi tavata pesiviä punakuireja. Äänitteellä kuullaan poikasistaan huolehtivien punakuirien ääntelyä tuulisella tunturipaljakalla. Liro, pajulintu, pikkukuovi.

11 LUHTAHUITTI JA JOUTSEN 11.06.2006 klo 24.00 Maaninka, Patalahti. Kesäyön tunnelmaa laajan kaislameren peittämän lintulahden rannalla. Luhtahuittien piiskansivallusta muistuttavat äänet soivat hakkaavan rytmikkäästi maisemassa. Ruokokerttunen, naurulokki, kuovi, kaulushaikara.

12 HARMAASORSA JA HEINÄSORSA 12.05.2005 klo 06.50 Viro, Matsalu. Erittäin laajan ja kuuluisan lintukosteikon äärellä sijaitseva pieni lampi on mm. pesivän harmaasorsaparin elinaluetta. Lammella reviiriään pitävä heinäsorsakoiras protestoi äänekkäästi harmaasorsien läsnäoloa. Naurulokki, pajulintu, kaulushaikara, kyhmyjoutsen, varpunen, kukko, keltasirkku, valkoposkihanhi, peippo, pensaskerttu.

13 TAIVAANVUOHI JA KAULUSHAIKARA 09.05.2001 klo 23.50 Vesanto, Sonkari. Keskiyön hetkiä rehevän lintulahden rannalla toukokuussa. Eletään kevätkesän aikaa, jolloin kosteikkoiden sammakot ovat äänessä, ja monet linnut ääntelevät myös sydänyöllä. Viitasammakko, härkälintu, sammakko, töyhtöhyyppä.

14 KÄKI JA KAAKKURI 18.06.2006 klo 04.45 Suonenjoki. Soistunut erämaalampi, jonka keskeltä löytyy pienikin saari, on kaakkuriparille sopiva pesäpaikka. Tällaiselta rauhalliselta erämaalammelta kaakkurit käyvät kauempana selkävesillä kalassa. Äänite on tehty syrjäisellä lammella, jossa lintujen pesintä oli meneillään. Käen kukkuessa kaakkurit päättävät ilmoittaa reviiristään karmaisevilla soidinäänillään. Peippo.

15 MAISEMA #2 27.04.2001 klo 05.25 Rautalampi, Rastunsuo. Sumuinen huhtikuun aamu lintujärvellä. Matala järvi, jota ympäröi laaja puuton turvesuo, on kahlaajien ja vesilintujen paratiisi. Viitasammakko, haapana, naurulokki, kuovi, kalalokki, punakylkirastas, metsäviklo, pajusirkku, teeri, tavi, räkättirastas, laulurastas.

16 RASTASKERTTUNEN JA PAJUSIRKKU 16.06.2001 klo 00.35 Kuopio, Lamperila. Sydänkesän yön hetkiä lammen rantamaisemassa. Suomessa harvinainen rastaskerttunen on löytänyt reviirin rannan korkeasta kaislikosta.Räkättirastas, silkkiuikku, laulurastas, joutsen, ruokokerttunen, kuovi.

17 PUNAJALKAVIKLO JA ISOKOSKELO 27.05.2001 klo 04.30 Pori, Preivikinlahti. Kevätaamun tunnelmaa lintulahden rantamaisemassa. Merenlahden matalat rantavedet ja -niityt ovat tärkeitä elinympäristöjä kahlaajille ja vesilinnuille. Pajusirkku, rytikerttunen, naurulokki, varis, teeri, fasaani, sepelkyyhky, käki, kalatiira.

18 LIRO 11.06.2002 klo 04.10 Pelkosenniemi, Kaira-aapa. Pohjoisen suoluonnon yksi tyypillisimmistä äänistä on maisemassa iloisesti helkkyvä liron laulu. Äänitteen alussa kuullaan linnun säksättävää varoitusta ja myöhemmin lajille tyypillistä soidinääntä. Käki, pajulintu, kuovi, keltavästäräkki, taivaanvuohi, jänkäkurppa, järripeippo.

19 LUHTAKANA JA KURKI 28.06.1999 klo 04.30 Pori, Kuuminainen. Soistunut ranta-alue vaihtuu kauempana laajaksi kaislikkomereksi. Tältä vaikeakulkuiselta luoksepääsemättömältä rannalta luhtakana ja kurki ovat löytäneet suojaisan elinpiirin. Rytikerttunen.

20 JÄNKÄKURPPA 07.06.2006 klo 03.40 Sodankylä, Lokka. Jänkäkurppa on pohjoisen laajojen ja avoimien aapa- ja rimpisoiden pesimälaji. Tällä jänkien eksoottisella linnulla on hyvin erikoinen soidinlaulu. Ääni kuuluu harvakseen linnun reviiriltä, ja se muistuttaa hevosen kavioiden kopsetta. Niinpä tämä siivekäs on saanut lintuharrastajien keskuudessa lempinimen "aaveratsastaja". Pajulintu, järripeippo, urpiainen, käki, lapinsirri, teeri, lapintiira, tunturikihu.

21 MAISEMA #3 25.05.2007 klo 22.00 Savukoski, Sarvilampi. Keväällä tulvavesien noustessa rannoille saapuu telkkä ensimmäisien vesilintulajien joukossa elävoittämään rannan maisemaa. Lintujen soidinääniin kuuluu narinan ja narskutuksen lisäksi iloisesti viheltävien siipien äänet. Telkkä, liro, taivaanvuohi, kurki, lapintiira, käki, punakylkirastas.

22 TAIVAANVUOHI 09.05.2001 klo 23.05 Vesanto, Sonkari. Kevätyön hämärässä soidinlennossa ääntelevä taivaanvuohi on kosteikkojen eksoottinen tunnelman luoja. Äänitteellä rantakosteikon yllä lentävän taivaanvuohen mäkättävä ääni on peräisin linnun pyrstösulista. Viitasammakko, töyhtöhyyppä, jouhisorsa, härkälintu, laulujoutsen.

23 HARMAAHAIKARA 12.05.2005 klo 04.10 Viro, Matsalu. Toukokuinen tyyni aamu pienessä harmaahaikarayhdyskunnassa. Nämä haikaralinnut rakentavat pesänsä puihin useimmiten lintukosteikon läheisyyteen. Harmaahaikaran äänet koostuvat useista erityyppisistä karheista äänistä. Merimetson äänet ovat pitkälti samanlaisia. Pajulintu, peippo, valkoposkihanhi, kalalokki, kukko, keltasirkku.

24 KURKI JA KORPPI 02.09.2003 klo 06.00 Rautalampi, Rastunsuo. Syysaamun tunnelma suoaukealla. On se aika syksystä, jolloin kurjet alkavat kokoontua muuttoparviksi. Auringon noustessa kurkien kutsuhuudot kiirivät sumuisella suolla. Sinisorsa, teeri, varis.

Lehtiarvosteluja

Luonto -lehti nro 1 / 2008

"Ehkä hienointa levyllä on tukkasotkien soidin, jossa kuuluu siipien ääniä. Soitimen olemus on niin eläväinen, käsinkosketeltava. Myös kurkien syksyisen aamulennon äänet ovat vaikuttavia".

"Sykähdyttävä on myös liron laulua komppaava sääski, joka pörrää mikrofonin luona."

Juha Kauppinen

Takaisin tuotteisiin