Luonto soi osa 15 - Veden äärellä, rannoilla ja kosteikoilla

Tuotenro: KSUCD-121
94 raitaa, 130 lajia

Esipuhe

Kokoelma sisältää äänimaisematallenteita vuosilta 2001-2021. Julkaisun 94 ääniraitaa on tallennettu Skandinavian ja Baltian alueella. Julkaisun kaikki ääniraidat ovat tyypiltään äänimaisemia. Äänitteet on tehty siten, että äänityslaitteisto on kätketty maastoon ja jätetty rauhaan niin, ettei ihmiset ole läsnä tallennuksen aikana. Näin on saatu luonnonmukainen äänitallenne niin, ettei tallenteelle tule varoittelevien ja hätäilevien lintujen ja nisäkkäiden ääniä. Tällä menetelmällä on saatu ainutlaatuisia tallenteita ja niistä kaikkein mielenkiintoisempia ovat mysteeriäänet, joita ei ole vielä määritetty lajilleen. Näitä ei-lajilleen tunnistettuja näytteitä on 13 kappaletta, jotka ovat tallentuneet niin, ettei kohteesta ole näköhavaintoja eikä valokuvaa. Julkaisulla on myös harvinaisia äänityyppejä 15 näytettä mm. saukolta, silkkiuikulta, harmaalokilta ja laulujoutsenelta.

Kiitokset!

-Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry. (KLYY): Julkaisuapuraha tätä teosta varten.
-Suomalaiset lintuharrastajat: Heidän havaintonsa on auttaneet harvinaisten lintulajien löytymisessä.
-Oppaat ja avustajat: He ovat mahdollistaneet äänitallenteiden tekemisen vaikeasti saavutettavissa luontokohteissa. Tekninen avustaminen äänitteiden editoinnissa ja masteroinnissa.
-Kaikki läheiset ystävät, sisaret ja veljet sekä Maarit-vaimo: Heidän tuesta ja kannustuksesta tässä pitkäjänteisessä työssä.

Kuopiossa 2.8.2021
Lauri Hallikainen
Tuottaja, äänittäjä

Raitojen kuvaukset ja taustalajit

CD1

01 HAAHKA. 26.4.2006 klo 4.30, Korppoo Rumar (0'44'').
Haahkojen soidinpotretti Saaristomerellä huhtikuussa. Silkkiuikku.

02 LUHTAHUITTI JA KUHANKEITTÄJÄ. 31.5.2016 klo 2.50, Kuopio Riistavesi (1'29'').
Kesäinen koivulehto rantakosteikon lähellä. Metsäkirvinen, harakka, sepelkyyhky.

03. SAUKKO 1. 3.11.2013 klo 1.30, Kuopio Hirvilahti (1'28'').
Saukkojen pistävän teräviä kutsuääniä syksyisen järven rantavedessä.

04 JOUHISORSA. 29.5.2010 klo 2.49, Siilinjärvi (1'06'').
Jouhisorsien soidin lietteisen järven matalassa rantavedessä. Kalalokki, naurulokki, teeri, pajulintu.

05 SUOSIRRI. 4.5.2015 klo 0.20, Länsi-Viro Haeska (0'40'').
Suosirrin kirpeän terävää soidinlaulua laajan niittykosteikon yllä merenlahden läheisyydessä. Kyhmyjoutsen, töyhtöhyyppä.

06 JALOHAIKARA. 4.5.2015 klo 21.04, Länsi-Viro Kadarpiku (1'26'').
Jalohaikaroiden ääniä pesimäyhdyskunnassa, jossa myös harmaahaikarat pesivät. Harmaahaikara, varis, laulurastas.

07 MUSTAPYRSTÖKUIRI. 10.5.2014 klo 12.00, Länsi-Viro Puise (0'49'').
Mustapyrstökuirin ”vettou-vettou”-soidinlaulua merenrantaniityllä. Pajulintu, valkoposkihanhi.

08 LAULUJOUTSEN. 15.5.2021 klo 4.00, Kuopio Hirvilahti (1'30'').
Laulujoutsenen harvinainen äänityyppi. Äänitteellä lintu varoittelee petonisäkkään lähestyessä. Nisäkäslajin kähisevä-ääni kuuluu äänitteellä 54 sekunnin kohdalla. Ruskosammakko.

09 EI TUNNISTETTU LAJI. 19.10.2010 klo 21.30, Kuopio Hirvilahti (1'02'').
Tämä erikoinen ääni kuuluu mahdollisesti nuorelle laulujoutsenelle.

10 METSÄVIKLO. 29.5.2013 klo 22.20, Kuopio Riistavesi (1'10'').
Metsäviklojen soidin metsälammen rannalla. Käki.

11. RUOKOSIRKKALINTU. 10.5.2008 klo 3.30, Latvia Kemer Kaniersjärvi (0'46").
Öinen rehevä lintujärvi toukokuussa. Kaulushaikara, silkkiuikku.

12. PIKKU-UIKKU. 12.9.2017 klo 21.05, Kuopio Hirvilahti (1'23").
Korkean järviruokokasvuston valtaama ranta, jossa pikku-uikut sukeltelevat rantavedessä.

13. EI TUNNISTETTU LAJI. 16.6.2011 klo 1.35, Kuopio Riistavesi (1'07").
Mahdollisesti kalalokin pesimäaikaista ääntelyä. Naurulokki, talitiainen, kuovi, mustarastas.

14. EI TUNNISTETTU LAJI. 3.11.2013 klo 1.30, Kuopio Hirvilahti (1'09").
Mahdollisesti saukon tai villiminkin saalistusääniä rantavedessä.

15. HEINÄTAVI. 21.5.2012 klo 21.20, Kuopio Riistavesi (0'48").
Heinätavinaaraan kutsuääniä. Taustalla heinätavikoiraan soidinääniä. Kaulushaikara, teeri, kuovi, viitasammakko, taivaanvuohi.

16. PIKKUTIIRA. 2.7.2001 klo 0.30, Kalajoki Letonnokka (0'49").
Pikkutiirojen pesimäyhdyskunnan ääniä merenrantahiekalla. Lapintiira, naurulokki.

17. LAPASORSA. 29.4.2008 klo 22.00, Rautalampi Rastunsuo (1'19").
Lapasorsien soidin lintujärven läheisyydessä. Töyhtöhyyppä, viitasammakko, taivaanvuohi, kuovi.

18. HARMAALOKKI JA KURKI. 31.4.2009 klo 5.30, Pelkosenniemi Arvosjoki (0'36").
Nuoren harmaalokin kutsuääniä keväisessä sulavesipaikassa, jossa kuuluu myös kurkien soidinääniä. Telkkä, västäräkki, laulujoutsen, kuovi.

19. KAULUSHAIKARA JA RUOKOKERTTUNEN. 9.6.2009 klo 23.00, Kuopio Kaislastenlahti (0'38").
Kaulushaikaran harvinainen soidinäänityyppi. Laulurastas.

20. MERIKIHU. 1.7.2006 klo 3.00, Pohjois-Norja Varanginvuono Pykeija (0'37").
Yksinäisen merikihun ääntelyä merenrannan läheisyydessä. Pajulintu, urpiainen.

21. KIRJOKERTTU. 25.5.2018 klo 4.10, Kemiö Vänö (0'34").
Kirjokertun laululentoa Saaristomerellä. Äänitteellä kuuluu linnun siipiääniä soidinlennon aikana. Teeri, peippo.

22. PIISAMI. 26.4.2014 klo 0.15, Kuopio Hirvilahti (0'55").
Piisamin ääntelyä kaislikkoisella järvenrannalla.

23. LAPASOTKA. 24.5.2007 klo 3.00, Savukoski Sarvilampi (1'07").
Lapasotkan kutsu- ja siipiääniä metsälammella Lapissa. Peippo, pajulintu, kirjosieppo, valkoviklo, tukkasotka.

24. KUOVI. 30.4.2015 klo 23.30, Kuopio Riistavesi (0'59").
Kuoviparin soidinääniä. Harvinainen äänityyppi.

25. LIRO. 25.5.2007 klo 3.30, Savukoski Sarvilampi (0'54").
Lirojen soidinääniä metsälammen soistuneella rannalla. Pajulintu, ruskosammakko.

26. TAVI. 26.5.2010 klo 0.17, Siilinjärvi (1'01").
Tavien soidinpotretti rehevän järven rantamatalassa. Äänitteellä kuuluu useita äänityyppejä.

27. KAAKKURI. 21.5.2015 klo 7.10, Kuopio Riistavesi (0'54").
Kaakkurin kutsuääniä pienellä metsälammella. Pajulintu, teeri, pajusirkku, käki.

28. PILKKASIIPI. 8.6.2015 klo 6.40, Brändö Baggholma (0'56").
Pilkkasiipien soidin Saaristomerellä suojaisessa merenlahdessa. Tukkasotka, peippo, laulurastas.

29. SILKKIUIKKU. 4.6.2019 klo 23.55, Kuopio Riistavesi (1'27").
Silkkiuikkujen soidin. Harvinaisia äänityyppejä. Ruokokerttunen, punakylkirastas, lehtokurppa.

30. KURKI. 9.9.2017 klo 8.45, Kuopio Hirvilahti (1'04").
Kurkiemon ja lentopoikasen kutsuääniä.

31. PUNAKUIRI JA KAPUSTARINTA. 26.6.2006 klo 4.00, Salla Nuolusoiva (0'39").
Äänite avoimen tunturin suopainanteen tuntumassa, jossa punakuiri ja kapustarinta pesivät. Niittykirvinen.

32. PIKKUKAJAVA. 28.6.2006 klo 0.40, Pohjois-Norja Varanginvuono Ekkeroy (1'16").
Pikkukajavien pesimäyhdyskunta.

33. KETTU JA LUHTAKANA. 13.5.2016 klo 1.40, Brändö (1'33").
Matala soistunut merenlahti rantalehdon lähellä. Satakieli, heinäsorsa, silkkiuikku.

34. EI TUNNISTETTU LAJI. 15.4.2016 klo 4.00, Länsi-Viro Haeska (0'40").
Mahdollisesti mustapyrstökuirin kutsuääniä. Lehtopöllö.

35. EI TUNNISTETTU LAJI. 30.4.2004 klo 5.05, Kristiinankaupunki Skaftung Trutklobbarna (0'41").
Mahdollisesti merikihun tai nuoren harmaalokin kutsuääniä. Teeri, niittykirvinen.

36. MERIKOTKA. 12.5.2016 klo 22.30, Brändö (0'44").
Merikotkien yhteysääniä merenrantametsässä. Lapintiira, pajulintu, peippo.

37. EI TUNNISTETTU LAJI. 24.7.2014 klo 3.05, Kuopio Riistavesi (1'10").
Mahdollisesti sammakko tai rantakanalaji.

38. EI TUNNISTETTU LAJI. 4.5.2015 klo 0.11, Länsi-Viro Haeska (0'42").
Mahdollisesti taivaanvuohen tai jänkäkurpan harvinainen äänityyppi. Taivaanvuohi, kaulushaikara, teeri.

39. EI TUNNISTETTU LAJI. 2.5.2013 klo 5.30, Kuopio Riistavesi (0'59").
Mahdollisesti liejukanan kutsuääniä. Räkättirastas, sinitiainen, teeri, kuovi, laulurastas, sepelkyyhky.

40. SÄÄKSI. 15.5.2021 klo 5.00, Kuopio Hirvilahti (1'03").
Sääksen ääntelyä pesimäsaaren rannassa. Pajusirkku, peippo.

41. VIRTAVÄSTÄRÄKKI. 22.05.2007 klo 6.00, Savukoski Viitaranta (0'18").
Virtavästäräkin kutsuääniä Kemijoen rannassa. Järripeippo, peippo, leppälintu.

42. AMERIKANTAIVAANVUOHI. 6.5.2010 klo 23.30, Laukaa Vihtasilta (1'15").
Erittäin harvinaisen amerikantaivaanvuohen helmipöllön laulua muistuttavaa soidinääntä. Laulurastas, laulujoutsen.

43. NOKIKANA. 2.5.2006 klo 5.00 Korppoo Rumar (0'53").
Nokikanan soidin kaislikkoisella merenlahdella. Haahka, kalalokki, sinitiainen, naurulokki, telkkä, peippo.

44. SINISUOHAUKKA. 15.5.2010 klo 4.50, Savukoski Mukkavaara. Sinisuohaukkaparin soidinääniä harvapuustoisen jänkäsuon reunassa. Leppälintu, palokärki, liro, niittykirvinen, vihervarpunen, teeri. 8.7.2009 klo 20.45, Kaavi Luikonlahti (1'23").
Äänitteellä haukkaparin varoittelua pesimäympäristössä heinäkuussa. Äänitteellä kuullaan taustalla haukanpoikasen kutsuääni.

45. KUNINGASKALASTAJA. 6.5.2003 klo 7.00, Kuopio Maaninka (0'24").
Kuningaskalastajan hentoja kutsuäänisarjoja pajukkoisessa jokivarressa. Talitiainen, isokoskelo.

46. LAMPIVIKLO. 25.5.2010 klo 22.35, Siilinjärvi (0'39").
Lampiviklon soidin pesimäreviirillä. Teeri, liro, tavi, taivaanvuohi, jouhisorsa.

47. EI TUNNISTETTU LAJI. 26.4.2006 klo 4.15, Korppoo Rumar (1'04").
Mahdollisesti ruokki tai pohjankiisla. Haahka, peippo, silkkiuikku, kalalokki, talitiainen, telkkä.

48. MAJAVA 5.5.2008. klo 4.45, Itä-Latvia Pededze (1'02").
Majavien ääntelyä kesäyössä tulvaniityllä. Satakieli, taivaanvuohi, kaulushaikara.

49. VÄSTÄRÄKKI. 26.4.2019 klo 13.40, Kristiinankaupunki Skaftung (1'07").
Västäräkin laulua pensaikkoisella merenlahden rannalla. Viitasammakko, kaulushaikara, mustarastas, nokikana, harmaalokki.

50. RYTIKERTTUNEN. 5.6.2015 klo 9.30, Brändö Björnholma (1'08").
Rytikerttusen jankuttavaa laulua merenrannan korkeassa kaislakasvustossa. Satakieli, mustarastas, tukkakoskelo.

51. MUSTAKURKKU-UIKKU. 24.4.2017 klo 4.50, Brändö (1'18").
Mustakurkku-uikkujen soidinpotretti. Punarinta, laulurastas.

52. TUNTURIKIHU. 28.6.2006 klo 1.30, Pohjois-Norja Kvalnes (1'12").
Tunturikihun varoittelua kesäyössä.

53. MERILOKKI. 7.5.2009 klo 4.15, Pohjois-Norja Lofootit Andoya Nordmela (0'57").
Merilokin harvinainen äänityyppi. Kalalokki.

54. HARMAAHYLJE. 24.5.2018 klo 23.25, Kemiö Inre Klovaskärs Hällarna (1'16").
Harmaahyljeyhdyskunnan ääniä ulkoluodolla. Kalalokki.

55. EI TUNNISTETTU LAJI. 30.6.2017 klo 8.30, Kuopio Riistavesi (0'29").
Mahdollisesti minkin kutsuääniä rantavedessä. Kalalokki, pensaskerttu.

56. MERIHARAKKA. 8.5.2011 klo 14.10, Pohjois-Norja Andoya Björskin (0'46").
Meriharakoiden soidinpotretti rantamatalikolla. Alli.

57. EI TUNNISTETTU LAJI. 25.4.2011 klo 19.30, Kuopio Riistavesi (1'12").
Mahdollisesti vesilintulaji. Kalalokki, naurulokki, kuovi, tavi.

58. HARJALINTU JA NUMMIKIRVINEN. 11.5.2008 klo 5.30, Latvia Adeze (0'53").
Harjalinnun ja nummikirvisen laulua avoimessa, lampien rikkomassa maisemassa. Käki, metsäkirvinen.

59. SIPERIANKURPPA. 26.6.2008 klo 4.20, Värtsilä Niirala (0'28").
Erittäin harvinaisen siperiankurpan kutsuääniä. Pensaskerttu, kalalokki, lehtokerttu.

60. LAPINSIRRI JA JÄNKÄKURPPA. 6.6.2013 klo 4.40, Sodankylä Lokka (0'54").
Rantamatalikon äänimaisema kesäyössä. Pajulintu, järripeippo, urpiainen, käki, laulujoutsen, räkättirastas, liro.

61. RISTISORSA. 7.5.2009 klo 3.50, Pohjois-Norja Lofootit Andoya Nordmela (1'30").
Ristisorsan soidinääniä. Harvinainen äänityyppi. Kalalokki, heinäsorsa.

62. HARMAALOKKI. 6.6.2015 klo 1.10, Brändö Borgåsten (1'02").
Harmaalokin pesäpoikasen ja emon ääntelyä puuttomalla luodolla Saaristomerellä.

63. TYLLI. 12.4.2016 klo 3.20, Länsi-Viro Haeska (1'01").
Tyllin soidin matalalla merenlahden rantaniityllä. Pikkujoutsen, kaulushaikara, töyhtöhyyppä.

64. HEINÄTAVI. 3.5.2015 klo 0.30, Länsi-Viro Haeska (0'21").
Heinätavin omaperäisiä laulunsäkeitä lennossa.

65. TUKKASOTKA. 17.5.2010 klo 3.30, Savukoski Sarvilampi (1'11").
Tukkasotkien laulupotretti soistuneella metsälammella. Pajulintu, pajusirkku, räkättirastas.

66. KOSKIKARA. 2.4.2006 klo 8.00, Rautalampi Tyyrinvirta (0'57").
Koskikaran monipuolista laulua virtaavan veden äärellä kevättalvella. Harmaalokki.

67. METSÄHANHI. 4.6.2008 klo 4.00, Pelkosenniemi Sokanaapa (1'20").
Metsähanhien ääniä aapasuolla pesimäreviirillä. Pikkutikka, pajusirkku, teeri, liro, kuovi, käki, varis, telkkä.

68. HAAPANA. 20.5.2012 klo 0.30, Hyrynsalmi Ukkohalla (1'14").
Haapananaaraan karheita kutsuääniä suolammella. Punakylkirastas, viitasammakko, laulurastas.

69. PIKKUKUOVI. 28.6.2006 klo 2.30, Pohjois-Norja Varanginvuono Ekkeroy (1'28").
Pikkukuovien ääntelyä lintujen pesimäympäristössä. Pajulintu, niittykirvinen.

70. EI TUNNISTETTU LAJI. 29.04.2007 klo 5.00, Pohjois-Norja Lofootit Andoya Nygård (1'10").
Mahdollisesti harmaalokkien ääntelyä.

71. RISKILÄ. 17.5.2016 klo 2.50, Brändö Yttre Bredan (1'09").
Riskilän kimeän korkeita kutsuääniä ulkoluodolla.

72. UIVELO. 24.5.2007 klo 3.00, Savukoski Sarvilampi (1'14").
Uiveloiden hiljaisia soidinääniä metsälammen rannassa. Äänitteellä kuuluu myös tämän lajin siipiääniä. Kirjosieppo, pajulintu, laulurastas.

73. SUOKUKKO. 7.6.2005 klo 3.30, Pelkosenniemi (0'32").
Suokukkojen hiljaisia ääniä soidinpaikalla. Äänitteellä kuuluu myös lajin siipiääniä.

74. TUKKAKOSKELO. 7.5.2009 klo 1.30, Pohjois-Norja Lofootit Andoya Nordmela (1'21").
Tukkakoskeloiden ryhmäsoidin tunturilammella. Äänitteellä kuuluu useita äänityyppejä. Laulurastas, teeri.

75. EI TUNNISTETTU LAJI. 29.4.2007 klo 2.30, Pohjois-Norja Lofootit Andoya Nygård (1'16").
Mahdollisesti allihaahkan viheltäviä siipiääniä valtameren rannassa. Kalalokki, varis.

76. SAUKKO 2. 23.4.2014 klo 2.10, Kuopio Kaislastenlahti (1'06").
Saukkoparin ääniä puronvarren sulapaikassa kevättalvella.

77. SIPERIANKURPPA. 26.6.2008 klo 4.15, Värtsilä Niirala (0'33").
Erittäin harvinaisen siperiankurpan soidinlentoääniä. Pensaskerttu, ruisrääkkä, käki.

78. TELKKÄ. 24.4.2009 klo 0.30, Kuopio Kaislastenlahti (0'54").
Telkkien soidin alkukeväällä pienessä sulapaikassa. Huuhkaja, kuovi.

79. KAPUSTARINTA. 5.5.2009 klo 4.50, Pohjois-Norja Lofootit Andoya Nordmela (1'07").
Kapustarinnan laulua tunturinummella.

CD 2

01. ÖINEN VESILINTUJEN LIETERANTA. 11.5.2011 klo 1.19, Siilinjärvi (5'46").
Sorsien ja sotkien valloittama syrjäinen ranta. Alava ja avoin lieteranta tarjoaa elinympäristön monille vesilintulajeille. Pieni kevätyön tuuli ja lintujen siipiäänet vedessä tuovat elävyyttä äänimaisemaan. Jouhisorsa, kalalokki, tukkasotka, tavi, taivaanvuohi, naurulokki, haapana, pikkutylli, telkkä, rantasipi.

02. KEVÄTTULVA SUONIITYLLÄ. 6.5.2020 klo 22.30, Kuopio Riistavesi (5'12").
Kuusimetsän tummista varjoista avautuu näkymä suoniittyaukealle. Kevättulvan valtaamalla niityllä soi sammakoiden ja kahlaajalintujen äänet. Kuusikon kätköistä kantautuu öiselle niitylle pöllöparin huhuilu. Töyhtöhyyppä, ruskosammakko, liro, viirupöllö, taivaanvuohi, kuikka, viitasammakko, kaulushaikara, lehtokurppa.

03. KEVÄTYÖ SAARISTOMERELLÄ. 27.4.2006 klo 3.50, Korppoo Rumar (3'55").
Kevätyön tyyni hetki Saaristomeren sydämessä. Saarien, salmien ja lahdelmien ranta-alueet täyttyvät rantakanojen ja sorsalintujen soidinäänistä. Nokikana, haahka, silkkiuikku, tukkasotka, sinitiainen, heinäsorsa.

04. LAMPIVIKLON SOIDIN. 26.5.2010 klo 1.59, Siilinjärvi (4'26").
Avoin, alavarantainen, rehevä järvenranta toukokuussa. Polveileva rantaviiva on synnyttänyt alueelle pieniä lampia, jotka ovat suotuisia elinympäristöjä kahlaajille, sorsille ja lokkilinnuille. Käki, teeri, naurulokki, pajulintu, peippo, laulurastas, västäräkki, lapasorsa, kalalokki, kuovi, liro, kurki, metsäviklo.

05. RANTANIITTY VALTAMEREN ÄÄRELLÄ. 29.4.2007 klo 8.00, Pohjois-Norja Lofootit Andoya Nygård (5'03").
Marskimaa-alue valtameren äärellä toukokuussa. Tyynessä kevätyössä rantaan iskeytyvät mainingit antavat syvyyttä äänimaisemalle. Punajalkaviklo, merihanhi, taivaanvuohi, töyhtöhyyppä.

06. VARHAINEN KEVÄTAAMU METSÄLAMMELLA. 7.5.2020 klo 4.30, Kuopio Riistavesi (5'57").
Talven jäistä vapautunut metsälampi lepää tyynenä varhaisessa kevätaamussa. Rannan sammakoiden äänet sulautuvat lampea reunustavan sekametsän lintujen ääniin. Ruskosammakko, mustarastas, punakylkirastas, telkkä, kaulushaikara, hippiäinen, laulurastas, harmaalokki, peukaloinen, rupikonna, punarinta.

07. MERENLAHDEN PENSAIKKOINEN RANTA. 2.5.2004 klo 5.50, Kristiinankaupunki Skaftung (5'12").
Pensaikkoinen merenranta, jonka edustalla merestä pistää esiin kivikkoinen kari. Meren pieni kohina säestää karin kivillä pesivien lokkien ääniä. Pajusirkku, naurulokki, haahka, kalalokki, kyhmyjoutsen, harmaalokki, punajalkaviklo, västäräkki.

08. RANTAVEDESSÄ RUOKAILEVA KURKI. 4.6.2018 klo 23.10, Kuopio Riistavesi (5'25").
Matala rantavesialue, jota rikkoo järviruokoa ja kaislaa kasvavat saarekkeet. Kurki, suurikokoinen kahlaajalintu, on tullut etsimään ruokaa rantavedestä. Äänitteellä kuuluu linnun siipiääniä sekä hyvin lähelle kuuluvaa kuorsausta muistuttavaa ääntä. Kimalainen, metsäviklo, tavi, lehtokurppa, haarapääsky, punavarpunen.

09. HAAHKOJEN SOIDIN SAARISTOMERELLÄ. 24.4.2006 klo 6.15, Korppoo Rumar (5'11").
Kevätaamu huhtikuussa Saaristomerellä. Yöllinen tyyni merenselkä kuhisee vesilintujen elämää. Haahkat ovat saapuneet pesimäsijoilleen Saaristomerelle. Tyyni vedenpinta kantaa lintujen matalat äänet läheltä ja kaukaa. Laulurastas, kalalokki, viherpeippo, telkkä, silkkiuikku, västäräkki.

10. KEVÄTYÖ PUUTTOMALLA ULKOLUODOLLA. 25.5.2018 klo 1.45, Kemiö Söderö Klobbarna (5'34").
Puuttomalta ulkoluodolta avautuu rannaton ulappa kaikkiin ilmansuuntiin. On harvinainen kevään hetki, kun pitkään jatkunut tyyni sää on rauhoittanut merenkäynnin, niin että ulappa lepää rasvatyynenä. Kaukaa pieniltä luodoilta kantautuu harmaahylkeiden laulu. Luodon rantapensaikoissa satakielien laulu soi kevätyössä. Satakieli, harmaahylje, haahka, kyhmyjoutsen, merihanhi.

11. LINTUJÄRVEN RANNALLA LAAJAN SUOAUKEAN KESKELLÄ. 26.4.2009 klo 2.30, Rautalampi Rastunsuo (5'37").
Laajan suoaukean kätköissä pienen lintujärven rannassa on käynnissä sorsalintujen soidinmenot. Eri puolilta suoaukeaa kantautuvien kahlaajien ja pöllöjen äänet kielivät alueen runsaasta lintulajistosta. Sarvipöllö, heinäsorsa, tavi, töyhtöhyyppä, kuovi, laulujoutsen, taivaanvuohi, kurki.

12. MATALAN VEDEN ÄÄRELLÄ KAHLAAJIEN RANNALLA. 11.5.2011 klo 1.19, Siilinjärvi (4'53").
Avoin ja puuton lieteranta toukokuussa, sorsien ja kahlaajien parhaana pesimäaikana. Rehevien ja ruohikkosaarekkeiden kätköistä kantautuu monipuolinen kahlaajarannan äänimaisema. Rantasipi, haapana, naurulokki, jouhisorsa, tavi, kalalokki, telkkä, lapasorsa, tukkasotka, heinäsorsa.

13. HEINÄKURPPIEN SOIDIN TULVANIITYLLÄ. 7.5.2008 klo 1.00, Itä-Latvia Litene Sitajoki (4'53").
Mutainen avoin kenttä, jossa siellä täällä kasvaa ruohotuppaita. Täällä on heinäkurppien soidinkenttä, jossa on käynnissä lajin kevätöinen soidin. Laajan ja avaran tulvaniityn pensaissa soi satakielet kevätyössä. Niittyaukean kaukaisessa metsäsaarekkeessa huhuilee pöllö. Satakieli, viirupöllö.

14. REHEVÄN JÄRVENRANNAN RUOHIKKO JA PAJUPENSAAT. 15.5.2012 klo 18.41, Kuopio Riistavesi (6'32").
Suoniityn ja rehevän järvenrannan välinen alue, jossa kohoaa rehevä viitakasvusto. Kevättulva on vallannut niitynlaidan, jossa on käynnissä sammakoiden kututapahtuma. Kimalainen, viitasammakko, räkättirastas, kuovi, haapana, laulurastas, punakylkirastas, taivaanvuohi, varis, harakka, peippo, punavarpunen, kalatiira, heinätavi, naurulokki.

15. VALTAMEREN SYLISSÄ. 7.5.2011 klo 5.50, Pohjois-Norja Lofootit Andoya Lovik (6'13").
Valtameren karu ja kivikkoinen ranta-alue pohjoisen valoisassa kevätyössä. Kirvisen kirkkaat laulunsäkeet kantautuvat meren kohinan yli. Äänitteellä laulava lintu on mahdollisesti luotokirvinen tai niittykirvinen. Varis, kalalokki, meriharakka, taivaanvuohi.

Takaisin tuotteisiin