Luonto soi osa 8 - Pohjanlahden rannoilla

Tuotenro: KSUCD205
24 raitaa, kesto 79'17", 53 lajia
https://soundcloud.com/kultasointu/luonto-soi-osa8-pohjanlahden

Buy from Bandcamp

Ensimmäisen äänitysretkeni Pohjanlahdelle tein kesäkuussa 1997. En vielä tuolloin ymmärtänyt, kuinka haasteellinen tehtävä tämän julkaisun tekeminen tulisi olemaan. Ennen kuin löysin äänityskohteet ja olosuhteiltaan rauhalliset äänityspaikat, ehti kulua kolme vuotta ensimmäisen onnistuneen tallenteen saamiseen. Myöskin oikulliset tuuliolosuhteet äänityspaikoilla estivät usein äänittämisen. Harvalukuisten pesimälajien soidinpaikoista olen saanut tietoja paikallisilta ornitologeilta. Heidän avustuksellaan ja opastuksellaan olen löytänyt ainutlaatuisia äänitystilanteita. Yksi tällaisista tallenteista on viehättävän omaperäinen ristisorsan soidin.

Tällä julkaisulla kuullaan merenlahtien, saarien ja luotojen lintuja niiden omassa elinympäristössään. Maisemalliset äänitykset välittävät merellisen tunnelman aidosti ja rikkaasti. Tämän levyn valmistuksessa olen käyttänyt 24-bittistä tuotantotekniikkaa, joka antaa entisestään tarkemman ja luonnollisemman äänenlaadun. Kokonaisuudessaan tämän levyn tekeminen on ollut minulle ilo. Erityisesti lukuisat äänitysretket puhtaassa luonnossa, aamuhetkien syvä rauha ja soiva kirkkaus jäävät elämään muistoissa. Lämmin kiitos ystäville, avustajille, oppaille, lintuharrastajille ja jokaiselle, joka on osallistunut tämän julkaisun valmistumiseen. Sydämellinen kiitos Maarit- vaimolleni tuesta.

Kuopiossa 21.9.2005
Lauri Hallikainen
Äänittäjä / tuottaja

Raitojen kuvaukset ja taustalajit

01 SELKÄLOKKI Larus fuscus. 01.05.2004 klo 7:05. Kristiina, Siipyy, Storbådan.
Merilokkia muistuttava, mutta huomattavasti sitä pienempi selkälokki on karuilla luodoilla ja merenrannoilla, mutta myös sisävesillä, pesivä lokkilintu. Linnun tunnistaminen äänestä on mahdollista, sillä tarkka korva voi erottaa selkälokin ääntelyn muiden lokkilajien äänistä. Tällä lokilla on monentyyppisiä "aaoo" -huutoja. Näiden lisäksi linnuilla on eripituisia "kaklatus"-sarjoja. Äänite on meren ulkoluodolta pienestä selkälokkiyhdyskunnasta. Äänitteessä kuullaan linnuilta kolmenlaista edellä kuvailtua äänityyppiä. Kalalokki. 3'28''

02 MAISEMA #1 27.05.2001 klo 4:15. Pori, Preiviki, Kalaranta.
Tyyni ja avara merenlahti kylpee sarastuksen valossa. Pohjoiseen muuttavat siivekkäät lepäilevät lahden suojissa. Pesintänsä aloittelevilla rannan linnuilla on aamusoitimen aika. Talitiainen, teeri, punajalkaviklo, fasaani, varis, pajusirkku, rytikerttunen, naurulokki, kalalokki, sepelkyyhky, isokoskelo. 4'25''

03 PIKKUTIIRA Sterna albifrons. 02.07.2001 klo 0:30. Kalajoki, Letonnokka.
Pikkutiira on Pohjanlahdella harvinaisuus. Tämä pieni tiira pesii yhdyskunnissa kuivilla ja niukkakasvuisilla hiekkarannoilla. Pikkutiira on helppo tunnistaa sen nenäsointisesta ääntelystä. Ääni on hento ja hukkuu helposti rannan äänimaisemaan. Kalalokki, naurulokki. 3'58''

04 KANADANHANHI / MAISEMA Branta canadensis. 05.05.2004 klo 4:20. Kristiina, Skaftung, Ragneskärsfjärden.
Muuttavat tiirat ja muut siivekkäät ovat vallanneet jäistä vapautuneen lintulahden. Tämä suojaisa matala merenlahti on kanadanhanhelle mieluisaa pesimäympäristöä. Linnun soinnukas kaklattava honkotus muistuttaa laulujoutsenen ääntelyä. Tallenteella pesimäsijoilleen asettuneiden hanhien honkotus erottuu selkeästi osana äänimaisemaa. Kalalokki, naurulokki, punajalkaviklo, lapintiira, punarinta, punakylkirastas, harmaalokki. 4'20'

05 MERIHARAKKA / MAISEMA Haematopus ostralegus. 01.05.2004 klo 5:00. Kristiina, Siipyy, Storbådan.
Etelästä siintävän ulapan takaa muuttaneet meriharakat elävöittävät pirteällä olemuksellaan merenlahtia ja saarien sokkeloita. Näiden porkkananokkien kirkassointinen "kivik-kivik" -ääni kuuluu jo kaukaa kohisevan aallokon yllä. Näytteen äänikuvassa yksittäinen lintu saapuu mereltä jääden kaartelemaan kallioisen luodon tuntumaan. Selkälokki, lapintiira. 2'04''

06 PUNAJALKAVIKLO Tringa totanus. 27.05.2001 klo 4:15. Pori, Preiviki, Kalaranta.
Punajalkaviklon sointuvan tuikea vihellys kantaa rantamaisemassa pitkälle. Linnun laulava "liyky-liyky-liyky" -soidinääni soi kuuluvasti maisemassa ja on helppo tunnistaa. Tämän lisäksi tällä pitkäjalkaisella kahlaajalla on muitakin variaatioita soidinlaulusta. Linnun varoitusääni on iskevää ja lyhyttavuista. Rytikerttunen, fasaani, naurulokki, punavarpunen, varis, kalalokki. 2'58''

07 HARMAALOKKI / MAISEMA Larus argentatus. 21.04.2001 klo 8:03. Pori, Kuuminainen.
Meren ulkoluodoilla yhdyskunnissa pesivää harmaalokkia tavataan yleisenä myös sisämaassa. Tämän suurikokoisen lokin ääntely on sävyltään honottavaa ja vaikuttavan voimakasta. Tallenne on tehty kauas merelle ulottuvan niemen kärjessä, jossa lennossa ääntelevät linnut ohittavat äänityspaikan rantaviivaa seuraillen. Laulurastas, haahka, peippo, naurulokki, kuovi. 1'56''

08 KYHMYJOUTSEN Cygnus olor. 19.06.2002 klo 4:10. Pori, Preiviki, Preivikinlahti.
Pesiviä kyhmyjoutsenia tavataan Pohjanlahdella vielä merenkurkun korkeudella, mutta siitä pohjoiseen kanta harvenee. Kun meri on tyven, tämän suuren kokovalkean linnun voi kuulla hyvinkin kaukaa sen noustessa vedestä siivilleen. Näytteessä kuullaan lintujen omaperäistä ääntelyä rantakaislikossa. Kalalokki, naurulokki, peippo, lehtokerttu. 2'07''

09 RÄYSKÄ / MAISEMA Sterna caspia. 01.05.2004 klo 7:40. Kristiina, Siipyy, Storbådan.
Tiiroihin kuuluvan räyskän paras tuntomerkki on sen omaperäinen ääni. Tämän lähes kokovalkoisen suurikokoisen tiiran läsnäolon huomaa parhaiten linnun karhean rähähtävästä ääntelystä. Räyskäluodolla, missä on lintujen pesimäyhdyskunta, voikin meteli olla mitä melkoisin. Näytteen äänimaisemassa yksittäinen ääntelevä lintu kiertelee luodon kupeessa. Haahka, lapintiira, västäräkki, kalalokki. 1'49''

10 TYLLI Charadrius hiaticula. 26.05.2002 klo 20:35. Siilinjärvi, Raasio.
Pohjanlahdella pesivät tyllit suosivat elinpiirinään avoimia matalia useimmiten hietikkoisia rantoja. Linnun havaitsee parhaiten äänestä, joka onkin helppo tunnistaa. Tämän kahlaajalinnun pehmeäsointuinen kutsuääni on "tylli" -hokema eli lintu toistelee omaa nimeään. Linnun soidinäänet on myös helppo tunnistaa. Ne ovat omaperäisiä "vejeto-vejeto" - ääntelysarjoja. Äänite on tehty sisämaassa kahlaajien rengastusaseman tuntumassa tyllin pesimäympäristössä. Pikkulokki, törmäpääsky, kurki, punajalkaviklo. 2'18''

11 ISOKOSKELO / MAISEMA Mergus merganser. 27.05.2001 klo 4:45. Pori, Preiviki, Preivikinlahti.
Isokoskeloiden soidin merenlahdella. Kauempana lahdella huutelevat koirasisokoskelot saavat rantavedessä uivan naaraslinnun vastailemaan kutsuhuutoihin. Talitiainen, teeri, käki, punajalkaviklo, varis, pajusirkku, naurulokki, fasaani, peippo, rytikerttunen, pajulintu, kalalokki, sepelkyyhky. 4'39''

12 HAAHKA / MAISEMA Somateria mollissima. 30.04.2004 klo 5:20. Kristiina, Skaftung, Trutklobbarna.
Keväisen rannikkoseudun merihenkiseen tunnelmaan kuuluu olennaisesti pesivät haahkat. Haahkakoiraan soidinlaulu on tummaa matalasointista eräänlaista rullaavaa uuhkailua. Naaraslintujen ääntely on vaatimattomampaa kotkottelua. Äänite on tehty saaren rannassa, jossa haahkojen lisäksi lokit, kahlaajat ja muut rannan linnut aloittelivat pesintäänsä. Kalalokki, laulujoutsen, naurulokki, tylli, kuovi, valkoviklo, tavi, sinisorsa, punajalkaviklo, pajusirkku, harmaalokki. 4'04''

13 HARMAASORSA Anas strepera. 12.05.2005 klo 4:10. Viro, Matsalu.
Pohjanlahdella harvalukuisena pesivä harmaasorsa on luonteeltaan arka vesilintu. Tästä johtuen lajin pesintä on vaikea todentaa. Tämän siivekkään kevätääntely on riemukkaan kuuloista nauravaa narahtelua ja viheltelyä. Viron Matsalussa tehdyssä äänitteessä linnut kisailevat pesimälammellaan varhaisessa aamuhämärässä. Kiuru, sinisorsa. 2'56''

14 MAISEMA #2 02.07.2001 klo 1:05. Kalajoki, Letonnokka.
Yön hetkiä avoimella hiekkarannalla meren äärellä. Pikkutiirat hoivailevat poikasiaan kesäyön hämärässä. Kauempana taustalla ääntelee naurulokkiyhdyskunta, jossa pesii noin 3000 lintua. Pikkutiira, naurulokki, lapintiira, punajalkaviklo, kalalokki. 4'01''

15 LAPINTIIRA Sterna paradisaea. 01.05.2004 klo 8:15. Kristiina, Siipyy, Storbådan.
Lapintiira pesii yleisesti Pohjanlahden rannikkovyöhykkeellä. Sisämaassa laji pesii Metsä- ja Tunturi-Lapin kirkasvetisillä lampareilla ja järvillä. Tämän eloisan ja höyhenenkevyesti liihoittelevan tiiran kirkassointinen ääntely kantaa kohisevassa merimaisemassa melko pitkälle. Lapintiiran ääntely koostuu terävistä tiksahduksista ja eripituisista venytetyistä "tiir" -ääntelyistä ja -ääntelysarjoista. Harmaalokki, västäräkki. 5'38''

16 MERIKIHU Stercorarius parasiticus. 01.08.2003 klo 4:10. Kalajoki, Letonnokka.
Terävin siiveniskuin sulavasti lentävä merikihu kuuluu Pohjanlahdella pesiviin merilintuihin. Merikihun ääntely koostuu monenlaisista äänityypeistä. Lennossa kisaillessaan linnut päästelevät eri pituisia kireitä äänisarjoja. Yleensä linnut toistelevat naukaisevasti "kihu" -nimeään. Näiden lisäksi lajilta kuulee eri pituisia laulavia naukaisusarjoja. Näyte on tallennettu avoimella matalalla hiekkarannalla, jossa linnut viihtyivät rantavedestä kohoavilla hiekkasärkillä. Naurulokki, pikkutiira. 2'00''

17 MERIHANHI / MAISEMA Anser anser. 23.04.2005 klo 5:00. Pori, Preiviki, Kalaranta.
Merihanhien kauas kuuluvat honotukset luovat merellistä tunnelmaa Pohjanlahden rantojen äänimaisemaan. Tallenteella yöpakkasen raikastama kirpeä kevätaamu soi metsäisessä merenrantamaisemassa. Peippo, kalalokki, kanadanhanhi, laulurastas, naurulokki, laulujoutsen, tukkasotka, varis, pajusirkku, talitiainen, keltasirkku. 4'03''

18 TUKKASOTKA / MAISEMA Aythya fuligula. 28.05.2001 klo 6:10. Pori, Preiviki, Preivikinlahti.
Kevätaamun helinää suojaisan merenlahden rantamaisemassa. Tukkasotkat ovat saapuneet tutulle pesimärannalleen. Rantavedessä kisaileva pieni sotkaparvi sävyttää narskutuksellaan maisemaa. Punajalkaviklo, naurulokki, fasaani, kalalokki. 2'29''

19 RISTISORSA Tadorna tadorna. 30.04.2004 klo 5:50. Kristiina, Skaftung, Trutklobbarna.
Höyhenpuvultaan värikäs, pienen hanhen kokoinen ristisorsa on luonteeltaan arka merellinen siivekäs. Tämän harvalukuisen sorsan ääntely on sävyltään villin karheaa, nauravaa käkätystä. Tämän lisäksi lajilta kuullaan viheltävää "laulua". Näytteessä on kuultavissa molemmat äänityypit. Tallenne on tehty lintujen pesimäympäristössä pienessä matalarantaisessa meren saaressa. Haahka, kalalokki, naurulokki, punajalkaviklo. 2'14''

20 KARIKUKKO Arenaria interpres. 03.07.2001 klo 4:15. Kalajoki.
Karikukon tunnistaa parhaiten linnun ääntelystä. Tämän kahlaajan kitisevä "kui-kutikutikuti" -laulu on niin omaperäistä, ettei lajista voi erehtyä. Tallenteella lintu piipertää aaltojen huuhtomalla rantalietteellä, väliin terhakkaasti laulaen. Kalalokki. 3'08''

21 LAPASOTKA / MAISEMA Aythya marila. 03.05.2004 klo 5:20. Pori, Preiviki, Preivikinlahti.
Merenrantojen, saariston sekä Tunturi-Lapin sarakkoisten järvien harvinaisella pesimälajilla, lapasotkalla, on hyvin erikoinen soidinääni. Koiraslinnun "soidinlaulu" on voimakkuudeltaan hiljaista eräänlaista tuhahtelevaa sytkähtelyä. Naaraslinnun rääpätys vastaa pitkälti tukkasotkan vastaavaa ääntelyä. Äänitteen maisemassa kuullaan lajilta molempia äänityyppejä. Lapintiira, naurulokki, kalalokki. 2'52''

22 MERIMETSO Phalacrocorax carbo. 16.05.2005 klo 4:10. Liettua, Kuurinkynnäs, Juodrante.
Pari vuosikymmentä sitten merimetso oli harvinaisuus Pohjanlahdella. Viime vuosina pesivä kanta on lisääntynyt voimakkaasti. Tämä pelikaanilintu pesii yhdyskunnissa ja rakentaa pesänsä puuhun. Tällä mustalla pitkänomaisella linnulla on useita äänityyppejä. Liettuassa tehdyssä äänitteessä kuullaan 2000 linnun pesimäyhdyskunnan ääntelyä. Näytteessä tauotta kuuluvat "taktak" -ääntelyt ovat pesäpoikasten ruoankerjuuääniä. Laulurastas. 4'59''

23 MAISEMA #3 19.06.2002 klo 5:10. Pori, Preiviki, Preivikinlahti.
Tyynen sarastuksen loisteessa kesäaamuun heräävä ruohikkoinen merenranta. Rantalehdon lintujen laulu soi maisemassa yhdessä kaislikon vesilintujen kanssa. Naurulokki, peippo, kalalokki, kyhmyjoutsen, pajulintu, pensaskerttu. 4'28''

24 MERILOKKI Larus marinus. 01.05.2004 klo 7:30. Kristiina, Siipyy, Storbådan.
Vaikuttavankokoinen merilokki on järeä tummaselkäinen merilintu. Tämän suuren lokkilinnun pesimäympäristö on avaran meren sylissä etupäässä merestä pistävillä kallioisilla luodoilla. Merilokin ääntely muistuttaa harmaa- ja selkälokin ääntelyä, mutta on matalampaa ja sävyltään raaemman kuuloista. 2'21''

Takaisin tuotteisiin