Savon luonto - Äänimaisemia 4

Tuotenro: KSUCD-118
10 äänimaisemaa, kesto 77'20"
https://soundcloud.com/kultasointu/06-ground-flooded-by-melting-snow-in-a-meadow

Teoksen 10 äänimaisemaa kuvaavat kevään ainutlaatuista hetkeä huhti-toukokuun vaihteessa. Tuolloin Järvi-Suomen alueella järvet ovat vielä jäässä, mutta joki- ja purosuvannoissa sekä virtaavissa paikoissa on jo sulapaikkoja. Tuohon aikaan on myös kahlaajien ja sorsalintujen muutto käynnissä. Muutolla olevat linnut kerääntyvät sulapaikkoihin ruokailemaan ja lepäilemään. Levyn kaikki äänimaisemat on tallennettu tällaisista sulapaikoista Pohjois-Savon alueelta. Teos on tiettävästi ensimmäinen, joka kuvaa tätä luonnon ainutlaatuista hetkeä äänimaiseman keinoin. Julkaisun äänimaisemat on tallennettu kätkemällä äänityslaite maastoon. Näin on saatu ainutlaatuisia tallenteita hyvin aroistakin linnuista.

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y. on myöntänyt apurahan tälle julkaisulle. Ilman apurahaa julkaisu ei olisi nähnyt päivänvaloa. Lisäksi arvostan suuresti niitä ammattilaisia, jotka ovat antaneet panoksensa tämän julkaisun tekemiseen: tekninen avustaminen äänitystyössä, levyn ulkoasun toteuttaminen jne. Erityinen kiitos Maarit-vaimolleni tuesta ja kannustuksesta!

Kuopiossa 01.8.2018
Lauri Hallikainen
Tuottaja / Äänittäjä

Raitojen kuvaukset ja taustalajit

01 Vanhan metsän ja pajupensaiden reunustama kapea salmi. 10.5.2017 klo 7.10, Kuopio Kaislastenlahti 7'46"
Lintujen muuttoreitillä sijaitseva saarien ja salmien rikkoma suuren järven ranta-alue. Kylmän ja myöhäisen kevään takia suuri järvenselkä on vielä jäässä, mutta matalissa salmissa on jo sulan veden alueita. Täältä pohjoiseen muuttavat linnut ovat löytäneet ruokailu- ja levähdyspaikan. Pajusirkku, nokikana, naurulokki, valkoviklo, teeri, mustarastas, punakylkirastas, haapana, telkkä, räkättirastas, kalalokki, talitiainen, peippo, harmaalokki, töyhtöhyyppä, käpytikka, kurki, viherpeippo, kuovi, ruskosammakko, kalatiira, kapustarinta, sinitiainen.

02 Purosuvanto ja rantaluhta. 29.4.2012 klo 21.30, Kuopio Riistavesi 7'53"
Valoisan koivumetsän halki virtaava puro laskee rantaluhdalle muodostaen pienen jäistä vapaan sulapaikan ruohikon reunaan. Kevään ensimmäiset lämpimät yöt ja aurinkoiset päivät ovat saaneet ruskosammakot nousemaan kutupaikoille. Hiljattain muuttomatkalta saapuneet taivaanvuohet soidintavat rantaluhdan yllä. Kuovi, isokoskelo, räkättirastas, jänkäkurppa, tavi, töyhtöhyyppä.

03 Sulapaikan sorsat ja kevätyössä soivat jään äänet. 8.4.2014 klo 22.50, Kuopio Kaislastenlahti 8'40"
Heinäsorsia jokisuvannon sulapaikassa suuren järven rannalla. Kireä kevätyön pakkanen ja lumeton avara järven jääkenttä luovat olosuhteet jään laulun syntymiselle.

04 Suolammen jäällä soivat teeret ja sulapaikan vedessä polskivat vesilinnut. 26.04.2009 klo 04.00, Rautalampi Rastunsuo 8'02"
Sarastuksen kuulasvalo peilautuu sulapaikan tyyneen vedenpintaan. Mustat teerikukot ovat kokoontuneet soidintamaan suolammen jäälle. Jään reunassa uivat muuttomatkallaan levähtävät vesilinnut. Tavi, keltasirkku, kuovi, räkättirastas, naurulokki, heinäsorsa, kalalokki, kiuru, kurki, pajusirkku, laulujoutsen.

05 Niittyaukealla pienen lammen rannalla sulapaikan äärellä. 26.4.2009 klo 4.00, Kuopio Riistavesi 8'24"
Niittyojan suuhun muodostunut sulapaikka pensaikkoisen lammen rannalla. Avaran niittyaukean pellot ovat lähes kokonaan lumesta vapaita. Tulvaveden valtaamat ojat ja rannan sulapaikka ovat houkutelleet muuttavia lintuja pysähtymään. Töyhtöhyyppä, tavi, taivaanvuohi, laulujoutsen, heinäsorsa, punakylkirastas, metsäviklo, valkoviklo, kuovi, kalalokki, naurulokki, teeri, räkättirastas.

06 Sulapaikasta niitylle noussut tulva. 27.4.2011 klo 03.50, Kuopio Riistavesi 7'34"
Juuri muutolta saapunut taviparvi on laskeutunut rantaniityn tulvaveteen. Tyyni vedenpinta kantaa ruskosammakoiden ja tavien ääniä eripuolilta rantaniittyä. Taivaanvuohi, heinäsorsa, töyhtöhyyppä, kuovi, valkoviklo, metsäviklo, räkättirastas, kaulushaikara.

07 Lintukonsertti metsäisen rannan sulapaikan äärellä. 4.5.2017 klo 07.30, Kuopio Riistavesi 7'03"
Varhaisen kevätaamun lintukonsertti valoisassa koivulehdossa sulapaikan äärellä. Muuttavista linnuista niittykirvinen, isokoskelo, liro ja valkoviklo tekevät äänimaisemasta ainutlaatuisen. Punarinta, räkättirastas, harakka, kurki, tavi, teeri, töyhtöhyyppä, pajulintu, peippo, kuovi, sepelkyyhky, taivaanvuohi, punakylkirastas.

08 Kahlaajia sulapaikan äärellä. 27.4.2011 klo 20.19, Kuopio Riistavesi 8'02"
Kahlaajista metsä- ja valkoviklo saapuvat Järvi-Suomen alueelle samoihin aikoihin huhtikuun lopulla. Linnut etsiytyvät sulapaikkojen liepeille, josta ne löytävät ravintoa. Muuttavilla linnuilla on kevään soidinvire päällä. Ruskosammakko, töyhtöhyyppä, taivaanvuohi, tavi, metsäviklo, kuovi, viitasammakko, kaulushaikara.

09 Kevätyön ääniä sulapaikassa. 27.4.2011 klo 01.29, Kuopio Riistavesi 6'54"
Kevään ensimmäisinä lämpiminä öinä vesilintuja saapuu muutolta etelästä. Linnut etsiytyvät juuri auenneisiin sulapaikkoihin. Äänitteellä tyynessä kevätyössä soidintaa vesilintuja sekä kaulushaikara. Tavi, kuovi, töyhtöhyyppä, räkättirastas, viitasammakko, ruskosammakko, taivaanvuohi, kiuru, heinäsorsa.

10 Lammen sulapaikka suoaukealla. 20.4.2014 klo 5.17, Rautalampi Rastunsuo 6'59"
Avara suoaukea lintujen muuttoaikaan huhtikuun lopulla. Alue on lintujen muuttoreitillä ja houkuttelee erityisesti kurkia ja sorsalintuja sekä kahlaajia. Teeri, kuovi, tavi, kalalokki, telkkä, haapana, laulurastas, heinäsorsa, laulujoutsen, naurulokki, sarvipöllö.

Takaisin tuotteisiin