Julkaisun 14 ääniraitaa ovat maisemallisia äänikuvia savolaisista tikkametsistä. Teoksen äänitteillä kuullaan kuuden tikkalajin rummutusta erilaisissa luonnon ympäristöissä. Äänitteillä kuullaan myös neljän tikkalajin kutsuääntä. Tiettävästi tämä julkaisu on ensimmäinen äänilevy maailmassa, joka kuvaa tikkojen rummutusääniä niiden omassa pesimäympäristössään. Teoksella on parhaat tikkamaisemaäänitteet, jotka olen äänittänyt Pohjois-Savosta aikavälillä 2002-2019. Kaikki tallenteet on tehty siten, että äänityslaite on kätketty maastoon, joten ihmisen vaikutus äänitteisiin on poissa.

Aiemmin julkaistuilta Kultasoinnun levyiltä löytyy mm. seuraavia tikkaäänitteitä: Luonto soi 1 Pohjois-Savon lintumailta, raita: 28. Luonto soi 2 Erämaan kertomaa, raidat: 4, 21 ja 33. Luonto soi 7 Havumetsissä, raidat: 1, 12, 16 ja 25. Luonto soi 9 Lehtimetsissä ja pensasmailla, raidat: 2, 12, 17, 20 ja 22. Luonto soi 13 Metsojen soidinmailla, raidat: 7 ja 13. Lapin kutsu Napapiiriltä pohjoiseen Vol 3, raita: 1. Savon luonto Äänimaisemia Vol 1, raita: 5. Savon luonto Äänimaisemia Vol 2, raidat: 5 ja 10. Savon luonto Äänimaisemia Vol 3 CD1, raita: 2. Nature Resounds in Israel Part I, raita: 13.

Teos on saanut Kuopion luonnon ystäväin ry:n (KLYY) julkaisuapurahan. Apuraha on merkittävä, koska se on mahdollistanut aidon äänilevyn julkaisemisen. Erityisesti arvostan sitä, että KLYY on oivaltanut aidon painotuotteen merkityksen. Lisäksi kiitokset niille ammattilaisille, jotka ovat vaikuttaneet tämän levyn syntyyn: tekninen avustaminen äänitystyössä, levyn ulkoasun toteuttaminen, englanninkielinen käännöstyö jne.

Kuopiossa 30.07.2019
Lauri Hallikainen
Tuottaja / Äänittäjä

Raitojen kuvaukset ja taustalajit

01 Valkoselkätikan ja harmaapäätikan rummutuspotretti rantapuissa. 13.5.2018 klo 6.50, Kuopio Riistavesi. 06'07"
Kapenevassa salmessa, pienessä lahden poukamassa, kevätkesän laskeva tulvavesi seisoo rannan pensaikossa. Salmen rantoja reunustavat vanhat haavat ja koivut kuvastuvat tyyneen rantaveteen. Täällä salmen molemmilla puolilla seisovissa rantametsissä on valkoselkätikan ja harmaapäätikan elinpiiri. Viitasammakoiden lisäksi tallenteella ovat äänessä valkoselkätikka ja harmaapäätikka, jotka rummuttavat sekä päästelevät kutsuääniä. Lisäksi äänitteen taustalla kuuluu mahdollisesti palokärjen ja käpytikan rummutussarjoja. Metsäkirvinen, tiltaltti, pajulintu, sepelkyyhky, laulurastas, peippo, mehiläinen, ruskosammakko, sinitiainen, käki.

02 Metsäkirvinen, käpytikka ja teeri. 26.4.2013 klo 6.39, Kuopio Riistavesi. 05'01"
Tyyni ja raikas kevätaamu savolaisessa metsämaisemassa. Lintujen kevätmuutto on parhaimmillaan ja metsien lintukonsertti täydentyy aamu aamulta. Äänitteellä kuullaan kuovin muuttoääntä 32 sekunnin kohdalla. Äänitteellä kuuluvia muita muuttolintuja ovat metsäkirvinen, laulurastas, kurki ja peippo. Taivaanvuohi, räkättirastas.

03 Kaakkurin huuto ja palokärjen kutsu. 6.5.2018 klo 4.40, Kuopio Riistavesi 07'57"
Levollinen kevätaamu syrjäisellä metsien saartamalla järvenlahdella. Tyynen lahdelman yllä lepää hitaasti väistyvä aamu-usva. Lahdensuulle kalastamaan saapuneet kaakkurit tervehtivät nousevaa sarastuksenvaloa soidin- ja kutsuhuudoilla. Varhain keväällä maaliskuussa rauhalliseen rantametsään pesimään asettuneet palokärjet ilmoittavat pesimäpiiristään kutsuhuudoilla ja soidinrummutuksilla. Äänitteellä kuullaan palokärjen kahta erilaista kutsuäänityyppiä. Kaukaa järven selkävedeltä kiirii kaukainen kuikan laulu. Punakylkirastas, räkättirastas, teeri, peippo, talitiainen, metsäkirvinen, telkkä, kurki, laulurastas.

04 Pohjantikka kelossa, kurki suolla ja majava rannassa. 21.5.2016 klo 4.30, Kuopio Riistavesi. 07'02"
Tyyni kevätkesän aamu heleimmän linnunlaulun aikaan toukokuussa Savon sydämessä, jonka idylliset järvet ja salomaat ovat Järvi-Suomen luontoa parhaimmillaan. Täällä yhdessä pisteessä voi kuulla maiseman, joka sisältää rantojen, soiden ja erilaisten metsätyyppien luonnonääniä. Tallenteella kuullaan majavan ääntä 3,56 minuutin kohdalla. Västäräkki, sepelkyyhky, käki, laulujoutsen, punakylkirastas, laulurastas, räkättirastas, palokärki, kalalokki, kaakkuri, peippo, talitiainen, käpytikka, laulujoutsen, harmaasieppo, mehiläinen, pajulintu, teeri.

05 Käpytikka ja sepelkyyhky. 29.4.2018 klo 5.15, Kuopio Riistavesi. 05'30"
Mäen töyräällä sankka kuusimetsä rajautuu metsäaukeaan, josta on avara näköala soistuneelle järvenlahdelle. Metsänlaidassa seisoo pystyyn kuivunut kuusikelo. Varjoisan kuusikon suojissa ovat sepelkyyhkyn ja käpytikan pesimäpiirit. Äänitteellä sepelkyyhky huhuilee ja käpytikka rummuttelee vuorotahtiin. Peippo, teeri, tiltaltti, varis, punakylkirastas, kurki, metsäkirvinen, mustarastas, metsäviklo, vihervarpunen.

06 Pikkutikkojen rummutuspotretti. 25.4.2002 klo 5.55, Kuopio Riistavesi. 04'21"
Huhtikuun lopun raikas aamu avarassa rantalehdossa. Matalalla rantatörmällä, paikka paikoin kasvavien leppien ja koivujen lomassa, seisoo vanhoja lehtipuupökkelöitä. Tämä on pikkutikalle tyypillinen pesimäympäristö. Tallenteella kuullaan kahden tai mahdollisesti vielä useamman pikkutikan rummutussarjoja. Punarinta, peippo, laulurastas, kalalokki.

07 Lehtokerttu ja valkoselkätikka. 17.6.2018 klo 6.30, Kuopio Riistavesi. 05'04"
Kesän heleimpiä hetkiä vanhojen lehtipuiden valtaamassa varjoisassa lehdossa. Pienen metsäaukion reunassa, jossa pensaikko on täydessä lehdessä, on lehtokertun pesimäpiiri. Kaukaa lehdon uumenista kuuluu harmaapäätikan kutsuhuuto ja valkoselkätikka rummuttaa vanhassa koivussa. Peukaloinen, mehiläinen, taivaanvuohi, sepelkyyhky, varis, peippo, käki, laulujoutsen, harmaalokki, kalalokki, pajulintu, räkättirastas, käpytikka, kaulushaikara.

08 Harmaapäätikkojen soidin. 29.4.2012 klo 19.10, Kuopio Riistavesi. 03'01"
Mosaiikkimainen vaihteleva metsämaisema hallitsee näkymää. Eri-ikäinen lehti- ja havupuumetsä levittäytyy metsäisenä merenä silmänkantamattomiin. Siellä täällä niittyaukea, suo tai järvenselkä pistää esiin maisemasta. Rauhallisessa metsänkolkassa seisoo vanhojen haapapuiden ryhmä pienellä metsäaukiolla. Täältä harmaapäätikkapari on löytänyt pesimäpiirin. Tallenteella kuullaan harmaapäätikan soidin, johon kuuluu erilaisia kutsuääniä ja rummutusta. Laulurastas, naurulokki, sepelkyyhky, teeri.

09 Vanha koivulehto huhtikuussa. 29.4.2018 klo 5.45, Kuopio Riistavesi. 06'07"
Äänikuva valoisasta koivulehdosta keväällä juuri ennen lehtien puhkeamista hiirenkorville. Vanhojen koivujen pahkaiset rungot kannattelevat paksuja oksia, jotka kaareutuvat lehdon ylle. Kauempana siintävän havumetsän kätköistä kantautuu palokärjen rummutussarjoja. Järvenrannan kosteikolta kiirii kurkien kutsuhuudot. Pikkutikka aloittaa aamusoitimen rummuttaen tiheästi koivunkylkeen. Varis, peippo, laulurastas, teeri, taivaanvuohi, laulujoutsen, hippiäinen, rautiainen, räkättirastas, kalalokki, puukiipijä, käpytikka.

10 Metsojen ja palokärkien vanha havumetsä. 30.4.2010 klo 4.50, Kuopio Riistavesi. 5'21"
Varhainen kevätaamu huhti-toukokuun vaihteessa vanhassa havumetsässä mäntykankaalla, suorämeen reunassa. On käsillä metson soitimen huippuvaihe. Tallenteella kuuluu mahdollisesti kolmen tai useamman metsokukon soidinnakutteluja ja röhkäisyjä. Taustalla rummuttavat kaksi palokärkeä maalaavat äänikuvaan erämaanhenkeä. Laulurastas, teeri, talitiainen.

11 Lehdon lintukonsertti ja kutsuva pikkutikka. 29.4.2018 klo 5.55, Kuopio Riistavesi. 03'43"
Lehdon lintukonsertti huhti-toukokuun vaihteessa. On käsillä lintujen kevätmuuton kiihkein vaihe. Rastaiden muutto on vielä käynnissä ja muutolta palanneet punarinnat ovat jo reviireillään. Lehdon varsinaiset laululinnut, kuten lehtokerttu ja pajulintu, eivät ole vielä saapuneet. Niinpä lehdon lintukonsertti täydentyy päivä päivältä. Tallenteella ollaan pikkutikan ja puukiipijän reviireillä. Nämä paikkalinnut ovat aloittaneet soitimen jo aiemmin kevättalvella. Peippo, metsäkirvinen, rautiainen, laulurastas, kurki, teeri, taivaanvuohi, sepelkyyhky, käpytikka, harmaalokki, räkättirastas, punakylkirastas.

12 Hömötiainen, pyy ja käpytikka sekä kevätjäiden äänet. 25.3.2014 klo 6.40, Kuopio Kaislastenlahti. 04'13"
Maaliskuun lopun kirpeä pakkasaamu kuusimetsässä lähellä suuren järven jääkenttää. Matalat ukkosenjyrähdystä muistuttavat jään murahdukset hallitsevat tienoon äänimaisemaa. Pyyn ja hömötiaisen, havumetsän tyypillisten pesimälintujen, laulukausi on alkanut. Tallenteella käpytikan rummutukset kuuluvat syvällä äänimaisemassa. Talitiainen, teeri.

13 Käpytikan havumetsä ja rannan sammakkopotretti. 12.5.2018 klo 23.30, Kuopio Riistavesi. 05'25"
Varhainen tyyni aamu havumetsän reunassa, jossa rantatöyräs laskeutuu matalana pensaita ja järviruokoa kasvavaksi järvenrantakosteikoksi. On se aika toukokuusta, jolloin viitasammakoiden pulputtava laulu soi kiihkeimmillään lajille sopivissa ruohikkoisissa kosteikoissa. Käpytikan rummutussarjat ja käen heleä kukunta kantautuvat havumetsän kätköistä täydentämään rannan lintu- ja sammakkokonserttia. Ruskosammakko, laulurastas, peippo, punarinta, mehiläinen, punatulkku, rupikonna, vihervarpunen, pajulintu.

14 Metsäpuro, mustarastas ja palokärki. 20.5.2019 klo 5.20, Kuopio Kaislastenlahti. 07'34"
Heleä toukokuun aamu syrjäisessä puronotkossa. Puron varrella korkeat koivut ja kuuset seisovat liikahtamatta tyynessä ilmanalassa. Kauempana mäenrinteessä pylväikkönä kasvavassa männikössä kohoaa vanha harmaa kelo. Puron hiljainen solina luo luonnonrauhaa ympäröivään metsämaisemaan. Äänitteen alussa kuuluu palokärjen siipiääni sekä myöhemmin rummutusta. Peippo, vihervarpunen, laulujoutsen, mehiläinen, käki, teeri, sepelkyyhky, pajulintu, metsäkirvinen, kuikka, härkälintu.

Takaisin tuotteisiin